Pintura al óleo, una gusto verdadero de los viejos maestros


Sueco

Español

Inglés

Francés

Alemán

A
  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Indice de artista

Pinturas:: Figuras

Prev  893  894  895  896  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910  911  912  Luego

Artista: Francesco Hayez
Francesco Hayez Portrait of Cristina di BelgiojosoTrivulzio oil painting picture wholesale


Francesco Hayez Portrait of Cristina di BelgiojosoTrivulzio oil painting picture wholesale

Portrait of Cristina di BelgiojosoTrivulzio
Pintura Identificación:: 59280
Portrait of Cristina di Belgiojoso-Trivulzio (1832) Private collection, Florence

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: william r clark
william r clark charles doughty tillbringade endast tva ar i arabien pa 1870 taket oil painting picture wholesale


william r clark charles doughty tillbringade endast tva ar i arabien pa 1870 taket oil painting picture wholesale

charles doughty tillbringade endast tva ar i arabien pa 1870 taket
Pintura Identificación:: 59282
mk266 hans bok arabia deserta visade honom dock som den kanske klokste och mest objektive europeiska i akttagar garen av arabiens lander och folk.

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: Francesco Hayez
Francesco Hayez The Seventh Crusade against Jerusalem oil painting picture wholesale


Francesco Hayez The Seventh Crusade against Jerusalem oil painting picture wholesale

The Seventh Crusade against Jerusalem
Pintura Identificación:: 59284
The Seventh Crusade against Jerusalem (1838-1850) Palazzo Reale, Turin

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: Francesco Hayez
Francesco Hayez Odalisque Reclining oil painting picture wholesale


Francesco Hayez Odalisque Reclining oil painting picture wholesale

Odalisque Reclining
Pintura Identificación:: 59285
Odalisque Reclining (1839) Private collection, Milan

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: Francesco Hayez
Francesco Hayez Release of Vittor Pisani from the dungeon oil painting picture wholesale


Francesco Hayez Release of Vittor Pisani from the dungeon oil painting picture wholesale

Release of Vittor Pisani from the dungeon
Pintura Identificación:: 59286
Release of Vittor Pisani from the dungeon (1840) Villa Carlotta, Tremezzo

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: william r clark
william r clark wilfred thesigers expedition rastar pa toppen av en sanddyn under ritten genom det tomma landet oil painting picture wholesale


william r clark wilfred thesigers expedition rastar pa toppen av en sanddyn under ritten genom det tomma landet oil painting picture wholesale

wilfred thesigers expedition rastar pa toppen av en sanddyn under ritten genom det tomma landet
Pintura Identificación:: 59287
mk266 thesiger utforskade detta stora stora och ade land i sodea arabien under aren 1946-47.

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: william r clark
william r clark kapten alexander gordon laing genomkorsade sahara 1825 frantripolis till timbuktu dar han hoppades att kunna knyta handels forbindelser oil painting picture wholesale


william r clark kapten alexander gordon laing genomkorsade sahara 1825 frantripolis till timbuktu dar han hoppades att kunna knyta handels forbindelser oil painting picture wholesale

kapten alexander gordon laing genomkorsade sahara 1825 frantripolis till timbuktu dar han hoppades att kunna knyta handels forbindelser
Pintura Identificación:: 59288
mk266 hans resa slutade med en tragedi da han mordades av sin arabiske vagvisare strax utanfor timbuktu.

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: william r clark
william r clark sex ar fore laing utforskade foseph ritchie och g f lyon fezzanomradet dar de besokte staden murzuq i det inre av libyrn. oil painting picture wholesale


william r clark sex ar fore laing utforskade foseph ritchie och g f lyon fezzanomradet dar de besokte staden murzuq i det inre av libyrn. oil painting picture wholesale

sex ar fore laing utforskade foseph ritchie och g f lyon fezzanomradet dar de besokte staden murzuq i det inre av libyrn.
Pintura Identificación:: 59293
mk266 sex ar fore laing utforskade foseph ritchie och g f lyon fezzanomradet dar de besokte staden murzuq i det inre av libyrn.

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: Francesco Hayez
Francesco Hayez Samson and the Lion oil painting picture wholesale


Francesco Hayez Samson and the Lion oil painting picture wholesale

Samson and the Lion
Pintura Identificación:: 59296
Samson and the Lion (1842) Galleria d'Arte Moderna, Florence

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: william r clark
william r clark heinrich barth och hans tva europeiska foljeslagare underhandlar med ett band tuareger i sahara 1850 oil painting picture wholesale


william r clark heinrich barth och hans tva europeiska foljeslagare underhandlar med ett band tuareger i sahara 1850 oil painting picture wholesale

heinrich barth och hans tva europeiska foljeslagare underhandlar med ett band tuareger i sahara 1850
Pintura Identificación:: 59298
mk266 dan tyske forskningsresanden tvingades att lamna ifan sig det mesta av sina pengar och sin utrust ning tillde krigska ingodingarna.

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: william r clark
william r clark under fem ar fardades barth omkring i saharas sodra delar mellan chadsjon och timbuktu oil painting picture wholesale


william r clark under fem ar fardades barth omkring i saharas sodra delar mellan chadsjon och timbuktu oil painting picture wholesale

under fem ar fardades barth omkring i saharas sodra delar mellan chadsjon och timbuktu
Pintura Identificación:: 59299
mk266 hans reseberattelser utvidgade i hog grad europas kunskaper om detta omrade.

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: Francesco Hayez
Francesco Hayez Sicilian Vespers, Scene 3 oil painting picture wholesale


Francesco Hayez Sicilian Vespers, Scene 3 oil painting picture wholesale

Sicilian Vespers, Scene 3
Pintura Identificación:: 59300
Sicilian Vespers, Scene 3 (1846) Galleria Nazionale d'Arte Moderna, Rome

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: william r clark
william r clark barth kallade staden kano for central afrikas stora knutpunkt oil painting picture wholesale


william r clark barth kallade staden kano for central afrikas stora knutpunkt oil painting picture wholesale

barth kallade staden kano for central afrikas stora knutpunkt
Pintura Identificación:: 59302
mk266 staden har i mer an 900 ar varit ett betydelsefullt handelscentrum.

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: william r clark
william r clark den franske officern overste paul flatter underhandlar med tuareghovdingar oil painting picture wholesale


william r clark den franske officern overste paul flatter underhandlar med tuareghovdingar oil painting picture wholesale

den franske officern overste paul flatter underhandlar med tuareghovdingar
Pintura Identificación:: 59306
mk266 den franska kolonisationen av vastra och melersta sahara ledde till manga blodiga strider med arabiska stammar 1881 dodades flatters och ett 90 tal soldater av tuaregerna nara staden ouargla.

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: Francesco Hayez
Francesco Hayez Venetian Women oil painting picture wholesale


Francesco Hayez Venetian Women oil painting picture wholesale

Venetian Women
Pintura Identificación:: 59309
Venetian Women (1853) Villa Carlotta, Tremezzo

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: william r clark
william r clark tva officerare fran  orlogsfartyget beagle tvingas att dansa for att radda sina liv vid en land stigning pa australiens nordkust 1837-43. oil painting picture wholesale


william r clark tva officerare fran  orlogsfartyget beagle tvingas att dansa for att radda sina liv vid en land stigning pa australiens nordkust 1837-43. oil painting picture wholesale

tva officerare fran orlogsfartyget beagle tvingas att dansa for att radda sina liv vid en land stigning pa australiens nordkust 1837-43.
Pintura Identificación:: 59312
mk266 tva officerare fran orlogsfartyget beagle tvingas att dansa for att radda sina liv vid en land stigning pa australiens nordkust 1837-43.

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: william r clark
william r clark sturt och hans foljeslagare under kartmatning vid farden till det inre av australien 1844-45. oil painting picture wholesale


william r clark sturt och hans foljeslagare under kartmatning vid farden till det inre av australien 1844-45. oil painting picture wholesale

sturt och hans foljeslagare under kartmatning vid farden till det inre av australien 1844-45.
Pintura Identificación:: 59318
mk266 sturt och hans foljeslagare under kartmatning vid farden till det inre av australien 1844-45.

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: william r clark
william r clark australier narmar sig forsiktigt en upptacktsresan des lager i odemarken. oil painting picture wholesale


william r clark australier narmar sig forsiktigt en upptacktsresan des lager i odemarken. oil painting picture wholesale

australier narmar sig forsiktigt en upptacktsresan des lager i odemarken.
Pintura Identificación:: 59320
mk266 australierna, som var skygga men sallan fientliga om de inte provocera des, raddade livet pa mangen forskare tack vare sin utomordentliga formaga finna foda och vatten i oknen.

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: william r clark
william r clark ovan australisk dansfest i norra australien oil painting picture wholesale


william r clark ovan australisk dansfest i norra australien oil painting picture wholesale

ovan australisk dansfest i norra australien
Pintura Identificación:: 59323
mk266 buke tackade nej till en sadan ceremoni under farden ill carpentariabukten.

Vea nuestra galería en Suecia


Artista: Francesco Hayez
Francesco Hayez The New Favorite oil painting picture wholesale


Francesco Hayez The New Favorite oil painting picture wholesale

The New Favorite
Pintura Identificación:: 59324
The New Favorite (Harem Scene) (1866) Private collection, Milan

Vea nuestra galería en Suecia


Prev  893  894  895  896  897  898  899  900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910  911  912  Luego

Pinturas:: Figuras