New Crafts International LLC Europe


Sueco

Español

Inglés

Francés

Alemán

Cierre


auguste macke

kvinna i gron jacka

Pintura Identificación: 56625

mk248 denna beromda tavla malades vid tbunsjon i scbweiz ocb uppvisar ett mycket kansligt ocb barmoniskt arrangemang av form ocb farg. det ar uppenbart att macke skulle ba blivit en stor konstnar konstnar om ban overlevt kriget. som franz marc sade vi bans vanner, vi visste vilket dolt lofte om geni denne man bar pa.


Vea nuestra galería en Suecia

auguste macke kvinna i gron jacka oil painting image

DeMe UN Precio


Cierre