New Crafts International LLC Europe


Sueco

Español

Inglés

Francés

Alemán

Cierre


anthonis van dyck

henrietta av frankrike, englands drottning

Pintura Identificación: 56680

mk248 van dyck bade seden lag alder kansla for olika tygers textur, drottningens lugn i denna magnifika gula klanning gor det svart att tanka sig att bon skulle drabbas bart av odet krig ocb bennes mans avrattning lag trots det framfor benne.


Vea nuestra galería en Suecia

anthonis van dyck henrietta av frankrike, englands drottning oil painting image

DeMe UN Precio


Cierre