anna maria thelott

Anna Maria Thelott, född 1683, död 1710, var en svensk konstnär. Thelott var en av de första självförsörjande och professionella kvinnliga konstnärerna i Skandinavien. Anna Maria Thelott var dotter till instrumentmakaren och konstnären Philip Jacob Thelott d.ä., som ursprungligen kom från Schweiz, och syster till konstnären Philip Jacob Thelott d.y. Hon arbetade redan som barn sin med far och sina bröder i arbetet med att illustrera Olof Rudbeck d.ä.:s "Campus Elysii" och "Atlantica", och bidrog snart till hushållets försörjning genom att ensam utföra olika konstnärliga arbeten mot betalning, vilket gjorde henne till landets troligen första kvinnliga yrkeskonstnär. Familjen bodde ursprungligen i Uppsala, men flyttade år 1702 till Stockholm efter den stora stadsbranden då en stor del av Uppsala brann ned. Thelott var en mångsidig konstnär som var kunnig på en rad områden; hon utförde träsnitt och kopparstick förutom teckning och illustrationer med allegoriska och religiösa motiv, miniatyrer och bilder av djur och landskapsmålningar. Hon utförde elva träsnitt av tyska städer med tillhörande informativ text på uppdrag av Posttidningen år 1706 och anlitades för att illustrera Peringskiölds arbeten. År 1710 dog Anna Maria Thelott i Stockholm som en av många offer för den sista pesten i Sverige. På Uppsala universitetsbibliotek finns en skissbok av henne utförd 1704-1709.
GO HOME
GO HOME
GO HOME

  1
  Artista Previo       Próximo Artista     

 

anna maria thelott anna maria thelotts skissbok oil painting


anna maria thelotts skissbok
Pintura Identificación::  68575
Vea nuestra galería en Suecia
anna maria thelotts skissbok
landskap med kvinnlig konstär vid staffli. 1709, akvarell, 15x22cm se
landskap_med_kvinnlig_konstär_vid_staffli. 1709,_akvarell,_15x22cm se
   
   
     

anna maria thelott anna maria thelotts skissbok oil painting


anna maria thelotts skissbok
Pintura Identificación::  68576
Vea nuestra galería en Suecia
anna maria thelotts skissbok
landskap med kvinnlig konstnär. akvarell, 15x22cm, se
landskap_med_kvinnlig_konstnär. akvarell,_15x22cm, se
   
   
     

anna maria thelott sjalvpattortr oil painting


sjalvpattortr
Pintura Identificación::  68578
Vea nuestra galería en Suecia
sjalvpattortr
1709, 13.5x21.5cm se
1709,_13.5x21.5cm se
   
   
     

  1
Artista Previo       Próximo Artista     

     anna maria thelott
     Anna Maria Thelott, född 1683, död 1710, var en svensk konstnär. Thelott var en av de första självförsörjande och professionella kvinnliga konstnärerna i Skandinavien. Anna Maria Thelott var dotter till instrumentmakaren och konstnären Philip Jacob Thelott d.ä., som ursprungligen kom från Schweiz, och syster till konstnären Philip Jacob Thelott d.y. Hon arbetade redan som barn sin med far och sina bröder i arbetet med att illustrera Olof Rudbeck d.ä.:s "Campus Elysii" och "Atlantica", och bidrog snart till hushållets försörjning genom att ensam utföra olika konstnärliga arbeten mot betalning, vilket gjorde henne till landets troligen första kvinnliga yrkeskonstnär. Familjen bodde ursprungligen i Uppsala, men flyttade år 1702 till Stockholm efter den stora stadsbranden då en stor del av Uppsala brann ned. Thelott var en mångsidig konstnär som var kunnig på en rad områden; hon utförde träsnitt och kopparstick förutom teckning och illustrationer med allegoriska och religiösa motiv, miniatyrer och bilder av djur och landskapsmålningar. Hon utförde elva träsnitt av tyska städer med tillhörande informativ text på uppdrag av Posttidningen år 1706 och anlitades för att illustrera Peringskiölds arbeten. År 1710 dog Anna Maria Thelott i Stockholm som en av många offer för den sista pesten i Sverige. På Uppsala universitetsbibliotek finns en skissbok av henne utförd 1704-1709.

Email:    intofineart@hotmail.com

IntoFineArt Co,.Ltd.