New Crafts LLC

Las Reproducciones del Oleo de Europa España Dirigen


Sueco

Español

Inglés

Francés

Alemán

Cierre


Pintura Identificación:: 56522

John Constable

sadesfalrer

mk248 det befolkade landskapet var constables standiga motiv ovb det ban var mest fortrogen med. vagen till sadesfaltet ar samma som konstnaren gick langs nar ban skulle till skolan detta ar det suffolk som ban bar i sitt bjarta i bela sitt liv.sadesfalter foljer olika riktningar i tid ocb rymd. det vertikala fitrmatet styr askadarens blick fran pojken vid backen till mannen som skordar saden ocb slutligen till kyrktornet bland traden.den romantiske poeten wordswortb bifrog till den fond som kopte in malningen till nationak gallery i london.


Vea nuestra galería en Suecia

John Constable sadesfalrer oil painting picture

DeMe UN Precio


Cierre