Pintura al óleo, una gusto verdadero de los viejos maestros


Sueco

Español

Inglés

Francés

Alemán

  1
Artista Previo      Próximo Artista    


Ljubov Popova
   
Russian Constructivist Painter and Designer, 1889-1924

Ljubov Popova Space-Force Construction oil painting artist


Ljubov Popova Space-Force Construction oil painting artist

Space-Force Construction
La Construcción de Espacio
Pintura Identificación::  2109
Ljubov Popova1.jpg
c1920-21
c1920-21
Vea nuestra galería en Suecia


Ljubov Popova arkitektonisk komposition oil painting artist


Ljubov Popova arkitektonisk komposition oil painting artist

arkitektonisk komposition
Pintura Identificación::  56653
new20/Ljubov Popova-743852.jpg
mk248 en senare. abstrakt stil. malad i klara farger pa grov kartong. geometriska former ouerlappar varandra i syfte att skapa djup. tillsammans med malevitj ocb tatlin var popova den mest enasta ende malaren av de ryska abstraktionisterna efter 1914.
Vea nuestra galería en Suecia


Ljubov Popova sittande gestalt oil painting artist


Ljubov Popova sittande gestalt oil painting artist

sittande gestalt
Pintura Identificación::  56654
new20/Ljubov Popova-779744.jpg
mk248 popovas kubistinspirerade komposition illustrerar den ryska synen pa kubism, som lutade mot abstraktion ocb rekonstruktion. gestalten forblir urskiljbar genom att popva lagger falt med olika mattad farg synbarligen olika langt fran bildytan.
Vea nuestra galería en Suecia


  1
Artista Previo      Próximo Artista    

ART WORKS: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ARTISTS:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ