Pintura al óleo, una gusto verdadero de los viejos maestros


Sueco

Español

Inglés

Francés

Alemán

  1
Artista Previo      Próximo Artista    


PEETERS, Clara
   
Flemish Baroque Era Painter, 1594-1657

PEETERS, Clara Still-Life with Flowers and Goblets a oil painting artist


PEETERS, Clara Still-Life with Flowers and Goblets a oil painting artist

Still-Life with Flowers and Goblets a
la Naturaleza MUERTA con Flores y Copas un
Pintura Identificación::  8479
new1/PEETERS, Clara1.jpg
1612 Oil on wood, 59,5 x 49 cm Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe
1612 Petróleo enla madera, 59.5 X 49 cm Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe
Vea nuestra galería en Suecia


PEETERS, Clara Still-life du oil painting artist


PEETERS, Clara Still-life du oil painting artist

Still-life du
du de Naturaleza MUERTA
Pintura Identificación::  8480
new1/PEETERS, Clara2.jpg
1611 Oil on panel, 52 x 73 cm Museo del Prado, Madrid
1611 Petróleo en el entrepaño, 52 X 73 cm del de Museo Prado, Madrid
Vea nuestra galería en Suecia


PEETERS, Clara Still life with Vase,jug,and Platter of Dried Fruit oil painting artist


PEETERS, Clara Still life with Vase,jug,and Platter of Dried Fruit oil painting artist

Still life with Vase,jug,and Platter of Dried Fruit
la naturaleza muerta con Jarrón, con la jarra, y con la Fuente de frutas pasas
Pintura Identificación::  28711
new3/PEETERS, Clara-675334.jpg
mk61 c.1619 Oil on panel 52x73cm
mk61 C. 1619 Petróleo en pone panel 52x73cm
Vea nuestra galería en Suecia


PEETERS, Clara bord med paj,vit och oliver oil painting artist


PEETERS, Clara bord med paj,vit och oliver oil painting artist

bord med paj,vit och oliver
Pintura Identificación::  56646
new20/PEETERS, Clara-848446.jpg
mk248 peeter arbete utvecklades notert fran bennes tidigaste omsorgsfullt traditionella kompositioner, utforda ur ett bogt perspektiv, till detaljrika arrangemang som bar, perspektivet ar lagre ocb ett urval tilltalande foreemal bar placeras pa en omsorgsfullt arbetad, allt mot en mork bakgrund for maximal effekt.
Vea nuestra galería en Suecia


PEETERS, Clara bord med blomvas och torkad frukt oil painting artist


PEETERS, Clara bord med blomvas och torkad frukt oil painting artist

bord med blomvas och torkad frukt
Pintura Identificación::  56647
new20/PEETERS, Clara-945787.jpg
mk248 den dekorativa genren genren gav konstnarerna tillfalle att visa upp sina enastaende fardigbeter. peeters ger rikliga exempel pa sin formaga att aterskapa keramik, metaller ocb varblommor. hennes metod att arbeta i olja var mangsidig ocb strackte sig fran glaseringar till impasto. hennes felfria arbete antyder att bon kan ba varit elev till beert eller van hulsdonck.
Vea nuestra galería en Suecia


  1
Artista Previo      Próximo Artista    

ART WORKS: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ARTISTS:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ