Pintura al óleo, una gusto verdadero de los viejos maestros


Sueco

Español

Inglés

Francés

Alemán

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Luego
Artista Previo      Próximo Artista    


Matthias Grunewald
   
German Northern Renaissance Painter, ca.1470-1528

Matthias Grunewald The Resurrection,from the isenheim altarpiece oil painting artist


Matthias Grunewald The Resurrection,from the isenheim altarpiece oil painting artist

The Resurrection,from the isenheim altarpiece
Pintura Identificación::  44873
new16/Matthias Grunewald-227355.jpg
mk176 c.1510-15
Vea nuestra galería en Suecia


Matthias Grunewald The Crucifixion from the isenheim Altarpiece oil painting artist


Matthias Grunewald The Crucifixion from the isenheim Altarpiece oil painting artist

The Crucifixion from the isenheim Altarpiece
Pintura Identificación::  44874
new16/Matthias Grunewald-947266.jpg
mk176 c.1510-15 Oil on wood center panel
Vea nuestra galería en Suecia


Matthias Grunewald lsenheim altarpiece oil painting artist


Matthias Grunewald lsenheim altarpiece oil painting artist

lsenheim altarpiece
Pintura Identificación::  56005
new20/Matthias Grunewald-385472.jpg
mk247 c.1412 to 15 ,oil on panel,198x312 in,500x800 cm,musee d unterlinden,colmar,france
Vea nuestra galería en Suecia


Matthias Grunewald den helige antonius besoker paulus eremiten oil painting artist


Matthias Grunewald den helige antonius besoker paulus eremiten oil painting artist

den helige antonius besoker paulus eremiten
Pintura Identificación::  56598
new20/Matthias Grunewald-457669.jpg
mk248 isnheimaltaret den dar berattelsen borde alla ba kant till som bad i antoniterklostrets kapell i isenbeim. den gamle eremiten beratter for antoniusordens skyddsbelgon om den korp som mirakulost nog forsett bonom med en balv brodlimpa varje deg i sextio ar fust den dagen skotte fageln sin plikt dubbelt upp ganom att aven ta med sig en portion till den belige antonius.
Vea nuestra galería en Suecia


Matthias Grunewald The Crucifixion, central panel of the Isenheim Altarpiece. oil painting artist


Matthias Grunewald The Crucifixion, central panel of the Isenheim Altarpiece. oil painting artist

The Crucifixion, central panel of the Isenheim Altarpiece.
Pintura Identificación::  59176
new21/Matthias Grunewald-259924.jpg
The Crucifixion, central panel of the Isenheim Altarpiece.
Vea nuestra galería en Suecia


  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   Luego
Artista Previo      Próximo Artista    

ART WORKS: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ARTISTS:    ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ